OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
  
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu
  
Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2018. godinu
  
Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu
  
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama
  
Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti
  
Bilanca
  
Račun dobiti i gubitka
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  
Prijava poreza po tonaži broda
  
Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID)
  
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu
  
Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2019. godinu
 

 

​​