​​​​​​​​​

OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
INO PRE-DOPSporazum o preuzimanju obveze doprinosa
ROD-DOPPrijava za upis u Registar obveznika doprinosa
IVO-DOPZahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa
PRE-DOPZahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa
OK-DOPObavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose
GOD-DOPPotvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
FPOIzvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju
FPO-KIzvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
RPO obavijestRPO obavijest
 

 

​​