OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
  
Sporazum o preuzimanju obveze doprinosa
  
Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa
  
Zahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa
  
Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa
  
Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose
  
Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
  
Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju
  
Izvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
 

 

​​