​​​​​​​​​

OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
KD_GGodišnje izvješće o ostvarenim kapitalnim gubicima
ObrazacMZahtjev za plaćanje predujma poreza na dohodak po osnovi mirovine ostvarene u inozemstvu prema rješenju Porezne uprave
RPO-APrijava u registar poreznik obveznika - prilog A
RPO-BPrijava u registar poreznih obveznika - prilog B
ZPP-DOHZahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2016. godinu
JOPPDIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
DOHPrijava poreza na dohodak za 2016. godinu
RPOPrijava registar poreznih obveznika
PKKartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada
P-PPIPREGLED POSLOVNIHPregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
KAMATEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate
LICENCEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence
DIVIDENDEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende
OSTALA DJELATNOSTZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj
MIROVINSKO OSIGURPodaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
KPIKnjiga primitaka i izdataka
KPRKnjiga prometa
EPOMEvidencija o primicima od nesamostalnog rada
DPOMPotvrda o danima u međunarodnoj plovidbi
DIPopis dugotrajne imovine
STEvidencija o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
TOEvidencija o tražbinama i obvezama
POTVRDA Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
PO-SD za 2020Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2020. godinu
PO-SD za 2019Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2019. godinu
IDIzvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
ID-1Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
RPO-1Prijava u registar poreznih obveznika – članak 57. stavak 2. Zakona
IDDIzvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
DOH od 2019Prijava poreza na dohodak za 2019. godinu
IDD-1Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
DMOPodaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
PREMIJE OSIGURANJAPodaci o porezno priznatim premijama osiguranja
DNREvidencija o dohotku od nesamostalnog rada
DPOM1Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi
IPIzvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu
 

 

​​