​​​​​​​​​

OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
POREZ NA DOHODAK
POREZ NA DOBIT
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE
POREZ NA PROMET NEKRETNINA
POSEBNI POREZI I TROŠARINE
POREZ NA POTROŠNJU
POREZNI POSTUPAK
DOPRINOSI
IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ
OSTALO
UTVRĐIVANJE REZIDENTNOSTI U POREZNE SVRHE
POVRAT POREZA PO ODBITKU NA KAMATE NA ŠTEDNJU
ARHIVA OBRAZACA
 

 

​​