​​​P​RIJAVA POREZA NA DOHODAK 

 
 

Obrazac DOH i Obrazac ZPP-DOH podnose se do 29.02.2020. godine za 2019. godinu. U nastavku se mogu preuzeti:

 

Obraza​c DOH​ za 2019. godinu

​Obrazac ZPP - DOH​​