​​​GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

 

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH​)  za 2020. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac  ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna​ odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (ponedjeljak) u kojima će biti omogućeno zaprimanje u produljenom radnom vremenu do 19,00 sati.​


Građani mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem osobnog računala mogu kroz sustav ePorezna predati Obrazac  ZPP-DOH. 


Podsjećamo da godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi:


• porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga 

• porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

 

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:


-       dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,

-       dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),

-       umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

-       dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.


Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:


-       koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu 

-       koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu

-       koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i

-       nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.U nastavku se mogu preuzeti:

 

Obraza​c DOH​ ​

​Obrazac ZPP - DOH​​

Informativni kalkulator obračuna poreza i prireza na dohodak​​​​

Uputa - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava​​