P​RIJAVA POREZA NA DOHODAK 

 
 

Obrazac DOH i Obrazac ZPP-DOH podnose se do 28.02.2019. godine za 2018. godinu. U nastavku se mogu preuzeti:

 

Obrazac DOH

​Obrazac ZPP - DOH