​​​​​​​​​​​​​GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK 

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH​)  za 2022. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac  ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna​, putem mobilne aplikacije mPorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 28. veljače 2023. (utorak) -​ 19 h.​

Građani mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, putem osobnog računala kroz sustav ePorezna, te putem mobilne aplikacije mPorezna predati Obrazac  ZPP-DOH.

​​

 


Informativni kalkulator ​razlike (povrata / uplate) godišnjeg poreza na dohodak dostupan je ovdje.​​


Podsjećamo da godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi:

• porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​  i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga 

• porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi. 

​ Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

-       dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,

-       dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),

-       umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

-       dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.


Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

-       koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu 

-       koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu

-       koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i

-       nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.U nastavku se mogu preuzeti: 

Obavijest o radnom vremenu za zaprimanje ZPP-DOH i DOH obrazaca za 2022.​

Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja  godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022.​ ​​

Obraza​c DOH​ ​

​Obrazac ZPP - DOH

Informativni kalkulator obračuna poreza i prireza na dohodak​​​​

mPorezna - dostava obrasca ZPP-DOH​

Uputa - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava​​