​Prijava prometa nekretnina

 
Promet nekretnina Poreznoj upravi više ne prijavljuju stjecatelji nekretnina već isto za Vas obavljaju javni bilježnici, sudovi i javnopravna tijela kada donose odluke u okviru svoje nadležnosti.
 
Iznimno, kao stjecatelji nekretnina Poreznoj upravi ste dužni prijaviti promet nekretnina ako ste sastavili privatnu ispravu kojom raspolažete nekretninama, a niste ju ovjerili kod javnog bilježnika.
 
Takvu ispravu dužni ste dostaviti ispostavi Porezne uprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi u roku od 30 dana od dana kada ste ju sastavili.
 
Uz ispravu dužni ste dostaviti i popunjeni obrazac Prijave prometa nekretnina koji se nalazi u nastavku.