Prijava prometa nekretnina​

 

Svaka osoba, domaća i strana fizička ili pravna, koja stekne nekretninu na području Republike Hrvatske obveznik je podnošenja Prijave prometa nekretnina. U nastavku se mogu preuzeti Obrazac Prijave prometa nekretnina, tekst o načinu popunjavanja obrasca Prijave prometa nekretnina, primjeri popunjavanja obrasca Prijave prometa nekretn​ina te popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.​

 

 

Obrazac Prijava prometa ​nekretnina​​  

Popunjavanje obrasca Prijave prometa nekretnina​ 

Primjeri popunjenog obrasca Prijave prometa nekretnina 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu prometa nekretnina​

Oporezivanje prometa nekretnina