POPUNJAVANJE INO-IZJAVE

 

Pravilnikom o porezu na dohodak nije propisan formalni izgled pisane izjave, ali na zahtjev poreznih obveznika da se unificira izgled iste ponuđena je „INO-IZJAVA“ koja ima za cilj da se omogući jedinstveno postupanje poreznih obveznika. 

 

U Obrazac INO-IZJAVA upisuju se:

1. Podaci o podnositelju izjave

2. Podaci o nadležnoj ispostavi Porezne uprave

3. Podaci o primitku

 

1. Podaci o podnositelju izjave 

 • Naziv/ime i prezime
  Obvezno se upisuju podaci o nazivu odnosno imenu i prezimenu podnositelja izjave, napominjemo da podnositelj izjave može biti porezni obveznik, isplatitelj primitka ili druga ovlaštena osoba.

 • Adresa sjedišta/prebivališta ili boravišta
  Upisuju se podaci o sjedištu isplatitelja odnosno o prebivalištu/boravištu poreznog obveznika ako sam podnosi izjavu.

 • Adresa elektroničke pošte
  Upisuje se adresa elektroničke pošte kako bi se moglo kontaktirati podnositelja INO-IZJAVE.

 • Osobni identifikacijski broj
  Upisuje se osobni identifikacijski broj podnositelja izjave.  

 

2. Podaci o nadležnoj ispostavi Porezne uprave

 • Područni ured
   Upisuje se naziv Područnog ureda prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

 • Ispostava
   Upisuje se naziv Ispostave prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

3. Podaci o primitku

 • Redni broj
  Upisuje se redni broj.

 • Ime i prezime primatelja primitka
  Upisuje se ime i prezime poreznog obveznika koji ostvaruje ili će ostvarivati primitak izravno iz ili u inozemstvu, a koji  u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak, plaća u inozemstvu

 • Osobni identifikacijski broj primatelja primitka
  Upisuje se OIB primatelja primitka.

 • Naziv isplatitelja primitka
  Upisuje se naziv isplatitelja primitka.

 • Osobni identifikacijski broj (porezni broj) isplatitelja primitka
  Upisuje se OIB ukoliko inozemni isplatitelj ima hrvatski OIB odnosno porezni broj isplatitelja primitka u državi isplatitelja primitka/državi izvora.

 • Adresa isplatitelja primitka
  Upisuje se adresa isplatitelja primitka.

 • Oznaka vrste primitka iz Šifarnika INO-DOH
  Upisuje se vrsta primitka iz Šifarnika INO-DOH.

 • Oznaka države izvora primitka/međunarodne organizacije
  Upisuje se oznaku države/međunarodne organizacije prema popisu koji se objavljuje na Internet stranici Porezne uprave Republike Hrvatske.

 • Broj bankovnog računa u inozemstvu
  Upisuje se međunarodni broj bankovnog računa u slučaju da primatelj primitka ima otvoren račun u inozemstvu.

 • Početak ostvarivanja primitka u/ili iz inozemstva
  Upisuje se početak ostvarivanja u/ili iz inozemstva (npr. datum izaslanja radnika, datum primitka dividende iz inozemstava i sl.).

 • Planirani završetak ostvarivanja primitka u/ili iz inozemstva
  Upisuje se završetak ostvarivanja primitka u/ili iz inozemstva (npr. završetak izaslanja).

 

INO-IZJAVU za elektronsko popunjavanje možete preuzeti ovdje.