​PRIHVAT ID-1 OBRAZACA ZA 2013. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU

 

Isplatitelj primitaka na koje se plaća predujam poreza po odbitku od:

  • drugog dohotka prema članku 48. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13-Odluka USRH i 125/13; u daljnjem tekstu Zakon)
  • dohotka od imovinskih prava prema članku 50. stavku 2. Zakona
  • dohotka od kapitala prema članku 51. Zakona
  • dohotka od osiguranja prema članku 52. Zakona

obvezni su prema članku 34. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 79/13) sastaviti godišnje izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu po pojedinim poreznim obveznicima i ukupno na propisanom obrascu - Obrazac ID-1. Isti se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu ili prebivalištu/uobičajenom boravištu najkasnije do 31. siječnja 2014. godine.

 

  
  
ID-1 Obrazac.zip
  
Program za validaciju datoteke ID-1 obrasca po xml schemi.zip
  
Propisani format xml scheme za predaju ID-1 obrasca na mediju.xml
  
Upute za aplikaciju ID-1 Validator.doc
  
Upute za isplatitelje u DOC formatu.doc
  
Upute za isplatitelje u PDF formatu.pdf
  
Upute za korištenje excel predloškom.doc