​​SUDJELOVANJE GRAĐANA U PROCESU PLANIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna za razdoblje 2024. - 2026. godine, a radi stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, Ministarstvo financija, Porezna uprava daje mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga.

Pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za razdoblje 2023. - 2025. godine, a Ministarstvo financija, Porezna uprava će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2024. - 2026. godine).

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: nikica.jerkovic@porezna-uprava.hr koristeći Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika​​.