​KLASA: 080-02/21-01/36

URBROJ: 513-07-21-08-21-3

Zagreb, 16. srpnja 2021.


Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19.) i članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija KLASA: 080-02/20-01/5, URBROJ: 513-03-01-20-2 od 24. veljače 2020. godine, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija donosi 

ODLUKU

o imenovanju zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

u Ministarstvu financiji, Poreznoj upravi

I.

Ovom Odlukom, na prijedlog povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, imenuje se MIRNA SMOJVER, viša upravna savjetnica - koordinatorica za službeničke poslove u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Sektoru za financije, pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima, Službi za službeničke poslove, zamjenicom povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

lI.

Zamjenik povjerljive osobe iz točke I. ove Odluke obavlja poslove povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, koji su propisani Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 17/19.) i Pravilnikom o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija KLASA: 080-02/20-01/5, URBROJ: 513-03-01-20-2 od 24. veljače 2020. godine za vrijeme njezine nenazočnosti ili spriječenosti te u slučaju opoziva ili prestanka dužnosti povjerljive osobe.

III.​

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave.


Odluka u PDF formatu