ORGANIZACIJA POREZNE UPRAVE - 2017. GODINA

 

Donesen je Zakon o Poreznoj upravi (NN 115/16) koji stupa na snagu 1.siječnja 2017. godine.

 

Zakon o Poreznoj upravi

 

U 'Narodnim novinama' broj 54/17 objavljena je  Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija koja stupa na snagu 1. srpnja 2017. Godine (Odredbe članaka koji se odnose na Poreznu upravu).

 

 

 


Datum primjene organizacije je 1. srpnja 2017. godine