O STRANICI

 
Internet stranice Ministarstva financija, Porezne uprave se nalaze na adresi www.porezna-uprava.hr. Stranica je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, a jezik se bira u gornjem desnom uglu klikom na EN odnosno HR.
 
Niže je prikazan izgled i osnovna struktura početne internet stranice Porezne uprave.


 
Naslovna stranica je dosta intuitivna te se struktura može podijeliti na sljedeće cjeline:
 
1. Gornji dio stranice
2. Lijevi dio stranice
3. Središnji dio stranice i kategorija izdvojeno
4. Donji dio stranice
 

1. Gornji dio stranice - obuhvaća sve iznad slike naslovnice te sadrži sljedeće izbore: 

 • Naslovnica - prva stranica koju korisnik vidi kada otvori www.porezna-uprava.hr. U trenutku kada se korisnik nalazi na bilo kojem dijelu stranice klikom na „naslovnica“ vraća se na početnu/naslovnu stranicu Porezne uprave.
 • Porezni sustav - informacije o poreznom sustavu Republike Hrvatske strukturirane su  po porezima  koji su prikazani po poreznom obvezniku, osnovici/predmetu oporezivanja, stopi/iznosu poreza, uplatnim računima i propisima koji ih određuju.
 • Propisi - redakcijski pročišćeni porezni i drugi propisi prikazani su u stablastoj strukturi, a otvaranjem propisa omogućen je pregled promjena u odnosu na prethodnu verziju, povijest propisa, te pregled mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave vezanih uz propis
 • Mišljenja SU - dodatno pojašnjenje poreznih propisa na konkretnim primjerima
 • Publikacije – pregled poreznih priručnika i brošura (kojima je osnovni cilj poreznim obveznicima na jednostavan i razumljiv način objasniti njihova prava i obveze koja proizlaze iz propisa u svezi oporezivanja)
 • Obrasci - na ovoj stranici mogu se preuzeti propisane porezne i druge obrasce koje zaprima Porezna uprava 
 • Elektroničke usluge - skup svih elektroničkih usluga koje nudi Porezna uprava
 • O nama - kratki opis djelatnosti Porezne uprave s linkovima na organizaciju i strategije Porezne uprave, te etički kodeks PU
 • Adresar - popis svih područnih ureda Porezne uprave i pripadajućih ispostava s kontakt podacima
 

2. Lijevi dio stranice - sadrži izbornik sa sljedećim sadržajem:

 • PDV -  informacije vezane o porezu na dodanu vrijednost
 • Provjera obveznika PDV-a - aplikacija za provjeru obveznika u sustavu PDV-a
 • ePorezna - osnovne informacije o ePoreznoj (kako se postaje korisnik, tehnički preduvjeti te pristup aplikaciji ePorezne)
 • OIB - informacije vezane uz OIB (Osobni identifikacijski broj)
 • Fiskalizacija - nudi provjeru fiskalnog računa, dokumente, bazu znanja, najčešće postavljena pitanja i ostale informacije vezane uz fiskalizaciju u prometu gotovinom
 • Provjeri fiskalni račun - stranica s informacijama o provjeri fiskalnog računa, a s lijeve strane je izbornik  koji sadrži linkove koji vode na dodatne sadržaje vezane uz fiskalizaciju
 • JOPPD - nudi sve informacije vezane uz uvođenje i podnošenje Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obveza osiguranja
 • Neisplatitelji plaća - popis poreznih obveznika/poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima, odnosno koji su na dostavljenim obrascima tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci iskazali samo obračun doprinosa bez isplate plaće
 • Lista dužnika - popis dospjelih i neplaćenih dugova fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost, pravnih osoba i ostalih poreznih obveznika građana
 • Obvezujuća mišljenja - osnovne informacije o postupku izdavanja obvezujućih mišljenja prema članku 10. Općeg poreznog zakona
 • Upravni ugovor - obavijest poreznim obveznicima o namirenju poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora
 • Pozivni centar - brojevi besplatnog telefona i baza znanja  Pozivnog centra PU
 • Pišite nam - sva pitanja, pohvale i pritužbe koje građani žele uputiti Poreznoj upravi, mogu se poslati preko ove stranice
 

3.  Središnji dio stranice i izdvojeno

 

Na središnjem dijelu stranice nalazi se podjela prema kategorijama poreznih obveznika: 
 • Građani - informacije o građanima kao fizičkim osobama prema kriterijima po kojima plaćaju porez (oporezivanje plaća i mirovina, drugog dohotka, nekretnina, nasljedstva i darova, motornih vozila, dohotka od osiguranja, dohotka od kapitala i igara na sreću).
 • Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici - osnovne informacije vezane za oporezivanje obrta, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika.
 • Trgovačka društva - osnovne informacije vezane uz oporezivanje trgovačkih društava.
 • Udruge - osnovne informacije vezane uz oporezivanje udruga.
 • Nerezidenti - osnovne informacije o najčešćim slučajevima oporezivanja nerezidenata. 
Ispod kategorija poreznih obveznika prikazuju se vijesti Porezne uprave.
 
S desne strane se nalazi izbornik 'Izdvojeno' u kojem se nalaze linkovi na izdvojene aktualnosti koje su detaljnije razrađene.
 
 

4. Donji dio stranice sadrži izbornik sa slijedećim izborima: 

 • Projekti - aktualnosti vezane uz suradnju Porezne uprave i Svjetske banke, te pregled aktualnih i završenih projekata Porezne uprave
 • Javna nabava - pregled svih natječaja o javnoj nabavi i informacija o sklopljenim ugovorima
 • Zaposlenja - informacije o natječajima za radna mjesta
 • Javna prodaja - informacije o mjestu i vremenu održavanja javnih prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina
 • Linkovi - popis linkova prema stranicama državnih institucija i stranih poreznih uprava 
 • Predstečajna nagodba - pregled dokumenata vezanih uz postupak predstečajne nagodbe
 • Reprogram duga za poduzetnike - obavijest poduzetnicima o primjeni Zakona o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
 • Dostava podataka o isplaćenim kamatama na štednju - informacije o dostavi podataka o isplaćenim kamatama na štednju i sustavu SIDIES s linkom prema aplikaciji
 • Standardi za dostavu podataka u e-obliku - Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - link prema sadržaju stranice e-Savjetovanja 
 • Europski i vanjski poslovi - osnovne informacije o međunarodnoj suradnji Porezne uprave
 • FATCA - dokumenti i aplikacija FATCA
 • Dvostruko oporezivanje - popis zemalja s kojima Hrvatska ima potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s linkovima na ugovore
 • Vodič za porezne obveznike - sažetak Povelje o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika i link prema Povelji
 • Državni biljezi -  informacije vezane za Zahtjev za izdavanje odobrenja za prodaju državnih biljega
 • Mediji - kontakti za medijske upite
 • Nagradna igra - informacije o nagradnim igrama Porezne uprave
 • Pravo na pristup informacijama - kontakt i link na Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Uvjeti korištenja - navode se uvjeti korištenja Internet stranica Porezne uprave
 • Mapa weba – popis cjelokupnog sadržaja web stranice www.porezna-uprava.hr