​​​​​​​​​FINANCIJSKI PLANOVI MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE​​​​

Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 29. studenoga 2022. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u "Narodnim novinama" broj 145 od 13. prosinca 2022. godine.