Javna Nabava - Jednostavna nabava - Usluga skladištenja vozila i predmeta zapljenjenih u poreznom postupku - PU Rijeka