Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.  Prema članku 7. istog Pravilnika, javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.  

- Plan javne nabave za 2019. godinu: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

- Registar ugovora za 2019. godinu: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/​