​​ŠTO JE OIB I ZAŠTO JE UVEDEN?

Osobni identifikacijski broj je stalna​ identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.​ Određuje ga i dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Osobni identifikacijski uveden je zbog:

  • opće informatizacije javne uprave koja ima za cilj povećati učinkovitost državnih institucija i smanjiti administrativna opterećenja za građane,

  • automatske razmjene podataka između tijela državne uprave i drugih državnih institucija što će građanima omogućiti brže i lakše ostvarivanje njihovih prava,

  • boljeg pregleda nad imovinom građana i pravnih osoba, te prilivom i tijekom novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije,

  • usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Osobni identifikacijski broj će postepeno zamijeniti sve brojeve koji su do sada služili kao identifikacijske oznake pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj (MB i MBG). OIB se sastoji od 11 znamenki određenih slučajnim odabirom i ne sadrži nikakve privatne podatke.

​Određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja provodi se bez ikakvog troška fizičkih i pravnih osoba kojima se dodjeljuje.