​ŠTO JE OIB I ZAŠTO SE UVODI?

 

Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka svakog hrvatskog državljana i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Određuje ga i dodjeljuje Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Osobni identifikacijski broj uvodi se zbog:

  • opće informatizacije javne uprave koja ima za cilj povećati učinkovitost državnih institucija i smanjiti administrativna opterećenja za građane,

  • automatske razmjene podataka između tijela državne uprave i drugih državnih institucija što će građanima omogućiti brže i lakše ostvarivanje njihovih prava,

  • boljeg pregleda nad imovinom građana i pravnih osoba, te prilivom i tijekom novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije,

  • usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Osobni identifikacijski broj će postepeno zamijeniti sve brojeve koji su do sada služili kao identifikacijske oznake pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj (MB i MBG). OIB se sastoji od 11 znamenki određenih slučajnim odabirom i ne sadrži nikakve privatne podatke.

Ministarstvo financija – Porezna uprava započet će dostavu potvrde o OIB-u hrvatskim državljanima i pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj od 12. siječnja 2009. i to dostavom na kućne adrese odnosno adrese sjedišta.

Građani zbog uvođenja osobnoga identifikacijskog broja ne trebaju mijenjati osobne dokumente. Građani će dobiti osobne isprave s OIB-om tek kada ih budu mijenjali iz uobičajenih razloga, poput isteka roka trajanja. Osobe s doživotnim osobnim iskaznicama ne trebaju mijenjati svoje dokumente već će po potrebi koristiti Potvrdu o OIB-u koji će dobiti na kućnu adresu.

Određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja provodi se bez ikakvog troška fizičkih i pravnih osoba kojima se dodjeljuje.