​​​​​​​DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ODREĐIVANJE I DODJELJIVANJE OIB-a

  

2. Putovnica – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev

Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:

- europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili

- identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

NAPOMENA: U vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19) ​Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama  može se predati putem Internet forme „Pišite nam“​ (odabrati temu i podtemu “Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a“). Više o tome pročitajte ovdje.

 

STRANA PRAVNA OSOBA 

1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a​

​2. Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača)


Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi OPUNOMOĆENIK, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.


​​PUNOMOĆ mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik, budući da je u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave i mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ako je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku, poreznog savjetnika nije potrebna ovjera punomoći. Ukoliko Zahtjev podnosi fizička osoba za stranu osobu, potrebna je ovjera punomoći.


Dokumentaciju potrebnu za određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranim osobama možete preuzeti i na engleskom i njemačkom jeziku.

Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja možete preuzeti na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.


 EN - https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PIN.aspx