​​​​​​​DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ODREĐIVANJE I DODJELJIVANJE OIB-a

  

2. Putovnica – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev

Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:

- europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili

- identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

NAPOMENA: U vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19) ​Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama  može se predati putem Internet forme „Pišite nam“​ (odabrati temu i podtemu “Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a“). Više o tome pročitajte ovdje.

 

STRANA PRAVNA OSOBA 

1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a​

​2. Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača)


Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi OPUNOMOĆENIK, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.

PUNOMOĆ mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik, budući da je u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave i mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ako je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku, nije potrebna ovjera punomoći. Ukoliko Zahtjev podnosi fizička osoba za stranu osobu, potrebna je ovjera punomoći.​

Dokumentaciju potrebnu za određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranim osobama možete preuzeti i na engleskom i njemačkom jeziku.

Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja možete preuzeti na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.


 EN - https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PIN.aspx