10 STVARI KOJE TREBATE ZNATI O OIB-u!

 

1. Što je osobni identifikacijski broj?  

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Osobni identifikacijski broj počinje se uvoditi i primjenjivati na području Republike Hrvatske od 1. siječnja 2009., stupanjem na snagu Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08).

 

2. Kako se određuju znamenke osobnoga identifikacijskog broja?

Osobni identifikacijski broj sastoji se od 11 znamenki. 10 znamenki određuje se slučajnim odabirom niza brojeva, dok 11. znamenka predstavlja kontrolni broj izračunat po „Modul 11,10“ ISO 7064.  

 

3. Koristi li se za osobni identifikacijski broj određena kratica?

Za osobni identifikacijski broj koristit će se kratica OIB. 
 
 

4. Zašto se uvodi osobni identifikacijski broj?

Osobni identifikacijski broj uvodi se:

 • radi opće informatizacije javne uprave - povećanja učinkovitosti državnih institucija i smanjivanja administrativnih opterećenja za građane,

 • radi povezivanja i automatske razmjene podataka između svih službenih evidencija- građani će brže i lakše ostvarivati svoja prava: manje redova, manje papirologije, rezanje administrativnih obveza građana,

 • kao najučinkovitija mjera u borbi protiv korupcije – bolji pregled nad imovinom građana i pravnih osoba, te prilivom i tijekom novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije,

 • radi osiguravanja preduvjeta za pravedan sustav socijalnih davanja te

 • radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

5. Tko i kako dobiva osobni identifikacijski broj?

Osobni identifikacijski broj dobivaju:

 • hrvatski državljani rođenjem odnosno stjecanjem hrvatskog državljanstva,

 • pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske osnivanjem te

 • strane osobe kada nastaje povod za njihovo praćenje na području Republike Hrvatske (upis u službene evidencije i stjecanje statusa poreznog obveznika).

Nakon 1. siječnja 2009. godine, sve nove osobe dobit će osobni identifikacijski broj u trenutku upisa činjenice rođenja odnosno stjecanja hrvatskog državljanstva, činjenice osnivanje te činjenice nastanka povoda za praćenje. Osobni identifikacijski broj odredit će se i dodijeliti na temelju informatičke razmjene podataka između tijela koji upisuju osobu i Porezne uprave, bez potrebe da osoba dolazi u Poreznu upravu.

 

6. Kako ću ja dobiti svoj osobni identifikacijski broj?

Svim zatečenim osobama (fizičke osobe rođene prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovane prije 1. siječnja 2009., te strane fizičke i pravne osobe kojima je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009.) Ministarstvo financija - Porezna uprava odredit će i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

Potvrda o osobnom identifikacijskom broju dostavit će se putem pošte na kućne adrese u prepoznatljivoj kuverti. Postupak dostave: potvrda o osobnom identifikacijskom broju za sve zatečene osobe započet će 12. siječnja 2009. godine. Pretpostavka za ispravnu dostavu Potvrde o osobnom identifikacijskom broju je ispravna adresa prebivališta odnosno sjedišta koja se vodi u nadležnim registrima.

Ako zatečena osoba zatreba podatak o svom osobnom identifikacijskom broju prije nego što dobije Potvrdu na svoju kućnu adresu može nakon 1. siječnja 2009:

 • poslati SMS poruku na 61642 (61OIB) u kojoj će upisati svoj matični broj građana ili matični broj (MB),

 • postaviti upit putem web aplikacije na stranici www.oib.hr te

 • zatražiti Uvjerenje u Poreznoj upravi.

7. Što će biti s MBG – om i MB – om?

Uvođenje osobnoga identifikacijskog broja je postepeni proces u kojem će se u prvoj fazi osobama odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski brojevi, a nakon toga će se u drugoj fazi osobni identifikacijski brojevi upisati u sve službene evidencije. Radi postepenog uvođenja osobnoga identifikacijskog broja tijekom 2009. godine novim osobama će se uz osobni identifikacijski broj određivati i jedinstveni matični broj građana i matični broj. Tijekom 2009. godine na svim prijavama i u platnom prometu koristit će se jedinstveni matični brojevi građana i matični brojevi. Od 1. siječnja 2010. godine na poreznim prijavama i u platnom prometu korist će se osobni identifikacijski brojevi.

 

8. Moraju li se mijenjati osobni dokumenti?

Dokumente nije potrebno mijenjati, već će se postupno mijenjati, iz uobičajenih razloga primjerice istekom roka njihovog važenja. Sve dok osobni identifikacijski broj nije upisan na osobnoj iskaznici kao dokaz o osobnom identifikacijskom broj koristit će se Potvrda o osobnom identifikacijskom broju.

 

9. Zašto OIB, a ne MBG?

Sve zemlje članice Europske unije koriste određene identifikacijske brojeve. Republika Hrvatska uvodi osobni identifikacijski broj koji zadovoljava dva temeljna uvjeta: vodi računa o zaštiti privatnosti osobe - osobni identifikacijski broj sastoji se od znamenaka koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s osobom kojoj je dodijeljen (nije kazujući broj), zadovoljava zahtjeve Europske unije za potrebe međunarodne razmjene podataka jer ima manje od 12 znamenki.

 

10. Tko ima uvid u moj OIB?

Osobni identifikacijski broj koristit će sva nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje vode službene evidencije (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i imovini, kako bi se službene evidencije mogle informatički povezati. Uvid u podatke o osobnom identifikacijskom broju imat će samo ovlaštene osobe i institucije s tim da će oni moći ostvariti uvid u samo one podatke za koje su ovlašteni. Središnji registar, u kojem će se putem osobnoga identifikacijskog broja moći vidjeti svi podaci, bit će na jednom mjestu za točno određene službenike Porezne uprave uz maksimalnu zaštitu svih upisanih podataka.