31.12.2009
Obavijest o primjeni OIB-a na poreznim prijavama i u platnom prometu od 1. siječnja 2010. godine

​Sukladno odredbama članka 6. i 7. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08; dalje Zakon o OIB-u) i članka 56. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09; dalje: Pravilnik o OIB-u) od 1. siječnja 2010. godine započinje zakonom utvrđeni način korištenja OIB-a u komunikaciji s tijelima javne vlasti. Najznačajnije promjene vezane uz propisani način korištenja OIB-a odnose se na upis OIB-a na porezne prijave te na upis OIB-a u naloge za plaćanje javnih prihoda, o čemu podsjećamo u nastavku teksta.

  1. OIB na poreznim prijavama
U Narodnim novinama objavljene su izmjene pravilnika koje propisuju obrasce poreznih prijava od kojih ističemo slijedeće:
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 146/09),
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 146/09),
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (Narodne novine broj 148/09),
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine broj 148/09) te
- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09).
Opseg izmjena i dopuna navedenih Pravilnika razlikuje se, ali Pravilnici imaju i bitne sadržajno iste odredbe. Navedeni Pravilnici stupaju na snagu i primjenjuju se od 1. siječnja 2010.godine. Pravilnicima se provodi usklađenje sadržaja poreznih prijava s odredbama Zakona o OIB-u i Pravilnika o OIB-u glede obvezatnosti upisa OIB-a na ranije predviđenim mjestima za upis starih identifikatora (matični broj građana - MBG, matični broj – MB, sistemski broj i evidencijski broj stranca) te se u tom smislu propisuju „novi“ obrasci poreznih prijava.
S obzirom da Pravilnici stupaju na snagu 1. siječnja 2010.godine kada i u skladu s člankom 56. Pravilnika o OIB-u započinje primjena OIB-a, od 1. siječnja 2010. godine u ispostave Porezne uprave podnose se „novi“ obrasci poreznih prijava bez obzira na koje se razdoblje porezne prijave odnose. „Nove“ obrasce poreznih prijava porezni obveznici moći će nabaviti na svim prodajnim mjestima od 1. siječnja 2010. godine. Porezni obveznici koji koriste porezne prijave iz svojih informacijskih sustava trebaju prilagoditi ispis poreznih prijava „novim“ obrascima poreznih prijava.
Naglašavamo da će, poštujući načelo postupanja u dobroj vjeri, službenici u ispostavama Porezne uprave u početku zaprimati i obrasce poreznih prijava ispunjene putem ranije važećih identifikatora te „stare“ obrasce poreznih prijava (pod uvjetom da je jedina izmjena obrasca u dijelu obvezatnosti upisa OIB-a) upozoravajući porezne obveznike na nužnost podnošenja ispravno ispunjenih odnosno „novih“ obrazaca poreznih prijava.
 
  1. OIB na računima
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 87/09) koji se primjenjuje se od 1. siječnja 2010. propisano je obvezno iskazivanje osobnih identifikacijski brojeva na računima poduzetnika.
Dakle računi koji će se početi izdavati 1. siječnja 2010. moraju imati propisani sadržaj glede iskazivanja osobnih identifikacijskih brojeva. Stoga poduzetnici moraju izvršiti prilagodbu vlastitih podataka na računima na način da se obvezno iskazuju podaci: ime (naziv), adresa i osobni identifikacijski broj. Nadaje prilikom izdavanja „velikih“ računa poduzetnici trebaju osigurati podatke o kupcu i to: ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj.
 
  1. OIB u platnom prometu
U skladu s već objavljenom Obavijesti o uvođenju osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) na nalozima za plaćanje javnih prihoda (objavljeno na stranicama www.porezna-uprava.hr) u Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu bit će propisano korištenje „novih“ modela plaćanja javnih prihoda vezanih uz OIB.
Prema navedenoj Obavijesti počev već od 1. siječnja 2010., OIB bi se trebao uvoditi i na nalozima za plaćanje javnih prihoda, uz napomenu da se do opoziva još uvijek mogu koristi i do sada važeći modeli plaćanja.
 
U nastavku navodimo primjer ispunjavanja naloga za plaćanje poreza na dodanu vrijednost prema dosadašnjem modelu plaćanja te korištenjem novog modela plaćanja:
Državni proračun: 1001005-1863000160
Dosadašnji model plaćanja 21 1201 – MB
Prema „novom“ modelu plaćanja 68 1201 – OIB
 
Kao primjer navodimo i korištenje modela 67 na primjeru ispunjavanja naloga za plaćanje članarine turističkim zajednicama:
Članarina turističkim zajednicama 1001005-17...2715K
Dosadašnji model plaćanja 12 – MBG
Prema „novom“ modelu plaćanja 67 – OIB
 
  1. Mogućnost saznanja OIB-a
Kako bi se ostvario opisani način korištenja osobnih identifikacijskih brojeva porezni obveznici moraju raspolagati saznanjem o svom OIB-u ali i o OIB-u osoba koje navodi na poreznim prijavama ili na računima. Stoga podsjećamo da do podataka o svom OIB-u porezni obveznici modu doći na nekoliko raspoloživih načina:
1. uvidom u dostavljenu Potvrdu o OIB-u,
2. slanjem sms poruke s upisanim MBG/MB na 61642
3. uvidom u Internet aplikaciju na stranici www.oib.hr te
4. traženjem uvjerenja o OIB-u u ispostavi Porezne uprave.
Istom kao podsjetnik napominjemo da su porezni obveznici – poduzetnici, u svrhu pripreme za propisani način korištenja OIB-a, već trebali nadopuniti svoje matične evidencije - dobavljača, kupca, zaposlenih i ostalo, podacima o OIB-u. Kako bi se olakšao prelazak na korištenje OIB valja podsjeti i na mogućnost nadopune matičnih evidencija poduzetnika podacima o OIB-u putem APIS – IT d.o.o. Informacije o propisanom postupku potražite na stranici www.apis-it.hr/OIB/index.html .