23.06.2009
Poslodavci - prilagodba korištenju osobnoga identifikacijskog broja

S obzirom da će se od 1. siječnja 2010. godine osobni identifikacijski broj početi široko primjenjivati, kako u platnom prometu tako i za podnošenje poreznih prijava, nužno je da i poslodavci svoje poslovanje prilagode korištenju osobnoga identifikacijskog broja. Stoga je potrebno da svoje baze nadopune podacima o osobnim identifikacijskim brojevima posloprimaca

Slijedom navedenog poslodavci koji su za 2008. godinu dostavili IP obrasce za više od 100 posloprimaca, moći će od 1. listopada 2009. godine preuzeti datoteku sa povezanim podacima MBG-OIB na CD-u u ispostavi Porezne uprave kojoj pripadaju prema mjestu sjedišta odnosno prebivališta.
Dakle, povezani podaci odnosit će se na posloprimce za koje je poslodavac predao IP obrasce za 2008. godinu. Za posloprimce koji su došli naknadno tijekom 2009. godine, poslodavci će morati osobne identifikacijske brojeve zatražiti od posloprimaca.