BEZ RAČUNA SE NE RAČUNA!

 

 PROVJERITE ISPRAVNOST FISKALNOG RAČUNA NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI: 

 https://porezna.gov.hr/rn/

ili putem SMS-a na broj 611547

Cijena SMS poruke je 0,85 kn (PDV je uračunat u cijenu)
Operator usluga s posebnom tarifom: Fun Agent d.o.o., Radnička 39, Zagreb i OIB 19096903397, info: 01 2357000

ili račune odnesite u Poreznu upravu.

 
Fiskalizacija u prometu gotovinom je reforma koja se provodi od 1. siječnja 2013. godine. Jedan od glavnih ciljeva ovoga Zakona je suzbijanje sive ekonomije. Štete po državni proračun od neizdavanja računa ili izdavanjem već izdanih računa su do 1.000.000.000 kn godišnje. Upravo Vi možete pomoći u suzbijanju sive ekonomije. Ne dozvolite da Vaš novac namijenjen izgradnji škola, vrtića ili bolnica završi na tuđem bankovnom računu. Uzimajte račune i provjerite ih!
 
Porezna uprava pomoću internetske veze vidi svaki izdani račun i dodijeli mu JIR – jedinstveni identifikator računa. Račune možete provjeriti putem internetske stranice - upišite broj od 36 znamenki i pričekajte odgovor Porezne uprave ili slanjem JIR-a putem SMS-a na broj 611547.
 
Ukoliko je račun neispravan prijavite ga Poreznoj upravi!
 
Uvijek tražite račun jer, BEZ RAČUNA SE NE RAČUNA!
 

Više o fiskalizaciji saznajte na ovoj poveznici: http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaNovo.aspx