​KONTAKTI ZA FISKALIZACIJU

 

 Za sve informacije o fiskalizaciji možete kontaktirati:

 

Upiti obveznika fiskalizacije vezano za pitanja pravne ili poslovne prirode
Telefon: 0800 1001
FINA pruža podršku obveznicima fiskalizacije oko postupaka vezanih za izdavanje i korištenje certifikata
Telefon: 0800 0080

FINA e-pošta: certifikati-fiskalizacija@fina.hr 

FINA web: www.fina.hr/fiskalizacija 
APIS IT pruža podršku proizvođačima/održavateljima softvera vezano za tehničke probleme u povezivanju na CIS Porezne uprave


fiskalizacija_kontakti.jpg