26.07.2013
Odluke Vlade RH - fiskalizacija

​U skladu s člankom 6. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Vlada je na sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine donijela Odluku o oslobođenju od obveze fiskalizacije za prigodnu prodaju na sajmovima, priredbama i izložbama do 01. listopada 2013. godine. Navedena Odluka odnosi se samo na prigodnu prodaju, dakle na prodaju promotivno prodajnog karaktera čija je specifičnost njezino privremeno obilježje, trajanje kraćeg vremenskog perioda (od jednog do više dana), koje se najčešće održava povodom državnih, gradskih i vjerskih blagdana, kulturnih i zabavnih priredaba te sajmova i izložbi, na štandovima i klupama na površinama koje imaju pristup s javno – prometne površine (ulice, trgovi, prostori dvorišta stambenih ili poslovnih objekata i slično).

 
 
Vlada je donijela i Odluku o oslobođenju od obveze fiskalizacije za djelatnost ovlaštenih mjenjača do 01. listopada 2013. godine kako bi se njihovo postojeće softversko rješenje putem kojeg izdaju potvrde o obavljenim mjenjačkim transakcijama prilagodilo sustavu fiskalizacije.
 
 
Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.“