04.10.2016
Obnova potpisnog certifikata Porezne uprave za fiskalizaciju – preuzimanje certifikata
​​​Aplikacijski Fiskalcis certifikat Porezne uprave koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije je danas, 4.10.2016.godine obnovljen i dostupan za preuzimanje na FINA web stranici  (odjeljak : 'NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) – certifikati izdani od 07.12.2015.')  i na web stranici Porezne uprave ovdje.
 
Obzirom da su za preuzimanje dostupna dva važeća certifikata potrebno je obratiti pažnju na datum važenja certifikata (trenutno aktivan koji će isteći 11.11.2016.g. i novi danas obnovljen koji će se aktivirati 11.11.2016.g.).
 
Obnovljeni certifikat će na sustavu fiskalizacije biti implementiran 11.11.2016. godine. Ovim certifikatom CIS Porezne uprave potpisuje XML poruku odgovora koja sadrži JIR i koja se povratno šalje naplatnom uređaju obveznika fiskalizacije, a koja će od 11.11.2016. biti potpisivana novim, obnovljenim certifikatom.