17.12.2012
Obveznici fiskalizacije ovlašteni mjenjači

Dana 3. prosinca 2012. objavljen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, broj 133/12), na osnovi kojeg se obveznicima fiskalizacije smatraju i ovlašteni mjenjači.S obzirom na navedeno, ovlašteni mjenjači su pri otkupu odnosno prodaji strane gotovine obvezni izdavati račune, koji sadrže elemente propisane navedenim Zakonom.Računalne programe za koje je Hrvatska narodna banka izdala certifikate na osnovi Zakona o deviznom poslovanju („Narodne novine“, br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 153/09 i 145/10) ovlašteni su mjenjači i nadalje obvezni koristiti.Ovlašteni mjenjači su dužni otkup odnosno prodaju strane gotovine obaviti uz korištenje aplikacije koja omogućava fiskalizaciju transakcije te certificiranoga računalnog programa, pri čemu se obje aktivnosti obavljaju jedna za drugom.​