POREZNA UPRAVA U SKLOPU SUSTAVA E-GRAĐANI

 

Sustav e-Građani je projekt Vlade RH pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga. 

Sustav e-Građani čine: 

 • Središnji državni portal koji predstavlja javni dio sustava

 • Osobni korisnički pretinac i

 • Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav.  

Komponente predstavljaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s javnim sektorom, a Osobni korisnički pretinac omogućava izravan pristup elektroničkim uslugama javne uprave i primanje osobnih elektroničkih poruka javne uprave. 

U sklopu sustava e-Građani i Ministarstvo financija – Porezna uprava sudjeluje na način da nudi određene usluge, a koje su detaljnije navedene u nastavku. 

O sustavu e-Građani   

Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani 

Trenutno su u sklopu sustava e-Građani dostupne e-usluge Porezne uprave:

 1. Osobni korisnički pretinac (središnja uloga sustava e-Građani). U osobnom korisničkom pretincu korisniku su od strane PU dostupne informacije o:

  • Godišnjoj prijavi poreza za dohodak

  • CMV (obavijest o obvezi za cestovna motorna vozila)

 2. Moj OIB

  Putem usluge Moj OIB možete na siguran način pogledati svoje osobne podatke iz Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama.

   

 3. ePKK – Porezno knjigovodstvena kartica 

  ePKK je elektronička usluga koja svim poreznim obveznicima omogućuje jednostavan i siguran dohvat podataka iz njihovih porezno knjigovodstvenih kartica. Porezno knjigovodstvena kartica pokazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini.

  Uputu o korištenju ePKK usluge preuzmite ovdje.
   

 4. eJOPPD - uvid u obrasce po stjecatelju/osiguraniku 

  Elektronička usluga Uvid u JOPPD obrazac za stjecatelja/osiguranika omogućuje jednostavan uvid u podatke iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) za korisnika usluge. Uvid u JOPPD obrazac prikazuje popis podnositelja i JOPPD obrazaca za odabrano razdoblje i detaljan uvid u podatke strane A i strane B za korisnika usluge.

  Uputu o korištenju eJOPPD usluge preuzmite ovdje.

 5. ZPP-DOH - obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku
  Elektronička usluga ZPP-DOH omogućuje predavanje obrasca na temelju kojeg se provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka te podacima o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja, mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku te istom priložiti vjerodostojne isprave. Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu  i nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

 6. INO-DOH - Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
  Elektronička usluga INO-DOH omogućuje predaju podataka o ostvarenom primitku i plaćenom porezu u inozemstvu koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak. Više informacija o obrascu INO-DOH općenito možete pronaći ovdje.