​​UMIROVLJENIK 

Umirovljenik koji prima mirovinu​ može biti obveznik poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza je isplatitelj m​irovine. 

1. Porez na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se na iznos mirovine (sastavni dio mirovine je i dodatak na mirovinu što se isplaćuje u skladu sa Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju) umanjen za osobni odbitak. Porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se umanjen za 50% na obračunati iznos porezne obveze.

Mjesečni osobni odbitak umirovljenika je 530,90 eura (4.000,00 kn). Osobni odbitak se može uvećavati ovisno o životnim okolnostima (uzdržavani članovi obitelji, invaliditet poreznog obveznika ili uzdržavanih članova).

Porez na dohodak obračunava se na poreznu osnovicu po stopama​ od 20% odnosno 30% ovisno o visini oporezivog dijela mirovine i umanjuje za 50%. 

Po osnovi obiteljskih mirovina što se isplaćuju djeci nakon smrti roditelja ne plaća se porez na dohodak.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada umirovljenik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak. ​

​​ 

Porezna kartica (PK obrazac)

ePorezna

mPorezna​

Godišnji obračun poreza na dohodak​

Slika prikazuje obrise starijeg para na klupi