​​​​​​UMIROVLJENIK 

​Umirovljenik koji prima mirovinu​ može biti obveznik poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak, prireza i doprinosa je isplatitelj m​irovine. 

1. Porez na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se na iznos mirovine (sastavni dio mirovine je i dodatak na mirovinu što se isplaćuje u skladu sa Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju) umanjen za eventualno uplaćene doprinose i osobni odbitak. Porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se umanjen za 50% na obračunati iznos porezne obveze.

Mjesečni osobni odbitak umirovljenika je 4.000,00 kn. Osobni odbitak se može uvećavati, ovisno o životnim okolnostima (uzdržavani članovi obitelji, invaliditet poreznog obveznika ili uzdržavanih članova).

Porez na dohodak obračunava se na poreznu osnovicu po stopama​ od 20% odnosno 30% ovisno o visini oporezivog dijela mirovine i umanjuje za 50%. 

Po osnovi obiteljskih mirovina što se isplaćuju djeci nakon smrti roditelja ne plaća se porez na dohodak.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada umirovljenik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak. 

3. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se po stopi 1% od mirovine ako je mirovina manja od prosječne neto plaće ili 3% od mirovine ako je mirovina veća od prosječne neto plaće. U osnovicu za obračun doprinosa ubraja se dodatak na mirovine, prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.  

 

Porezna kartica (PK obrazac)

ePorezna

mPorezna​

Godišnji obračun poreza na dohodak​

Slika prikazuje obrise starijeg para na klupi