​VLASNIK KUĆE ZA ODMOR 

Vlasnik kuće za odmor (pravna ili fizička osoba) obveznik je poreza na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a visinu poreza po četvornom metru propisuje općina ili grad. Ona može iznositi od 0,66 do 1,99 eura (5 do 15 kuna) po četvornom metru korisne površine, ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, nadležnom poreznom tijelu (upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave ili ispostavi Porezne uprave) dostaviti podatke o obvezniku poreza, korisnoj površini i mjestu gdje se kuća za odmor nalazi.
Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor platiti poreznu obvezu.


Odluke o lokalnim porezima