​​NASLJEDNIK / DAROPRIMATELJ NEKRETNINE 

Nasljednik / daroprimatelj nekretnine obveznik je poreza na promet nekretnina. 

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Stjecatelj nekretnine može biti oslobođen obveze plaćanja poreza na promet nekretnina ako ispunjava propisane uvjete.

Prijava porezne obveze smatra se izvršena dostavom isprava od javnih bilježnika, sudova i drugih javnopravnih tijela, a obveznik poreza na promet nekretnina dužan je podnijeti obrazac Prijave prometa nekretnina​ samo u slučaju ako isprava ne dolazi od javnih bilježnika, sudova i drugih javnopravnih tijela, odnosno po pozivu Porezne uprave.
 
Obveznik poreza na promet nekretnina dužan je u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina platiti poreznu obvezu, budući žalba ne odgađa izvršenje niti privremenog niti poreznog rješenja. 

NAPOMENA: Stjecanje nekretnina na čiju isporuku se plaća porez na dodanu vrijednost ne oporezuje se porezom na promet nekretnina.  


Vodič namijenjen za građane vezano uz oporezivanje stjecanja nekretnina​​

Oslobođenja i olakšice