NAJMODAVAC STAMBENOG PROSTORA

 

Najmodavac stambenog prostora može biti obveznik poreza na dohodak od imovine, prireza porezu na dohodak i poreza na dobit te propisanih doprinosa.

1. Porez na dohodak od imovine

1.1. Porez na dohodak od imovine plaća se na svotu najamnine umanjene za 30% izdataka po stopi od 12%.

1.2. Porez na dohodak od imovine što se utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti plaća se na dohodak od imovine koje se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija kao razlika između poslovnih primitaka i izdataka po stopama od 24% i 36%.

1.3. Porez na dohodak od imovine što se utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti plaća se na dohodak od imovine koji je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, ako obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupne primitke veće od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost .

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada najmodavac ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

3. Porez na dobit obračunava se i plaća (ako je obvezniku poreza na dohodak Porezna uprava odobrila plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak) po stopi od 18% odnosno 12% na dobit što se utvrđuje prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

4. Obvezni doprinosi plaćaju se u skladu s Zakonom o doprinosima (samo ukoliko se porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti).