STJECANJE RABLJENOG MOTORNOG VOZILA

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17; dalje u tekstu: Zakon), između ostalog, uređuje plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjenih za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj.  
 
Izmjenama Zakona, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018., propisuje se, umjesto posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila, plaćanje upravne pristojbe prilikom registracije vozila na ime stjecatelja vozila. Novost je i da u slučaju kupoprodaje rabljenog motornog vozila više nije potrebno ovjeravati potpis prodavatelja kod javnog bilježnika već, nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac s istim odlazi u stanicu za tehnički pregled vozila (dalje u tekstu: STP) gdje mu obračunavaju upravnu pristojbu te kupac (vlasnik vozila) može odmah istu platiti te registrirati vozilo. Ukratko, vlasniku vozila omogućeno je da čitav postupak stjecanja i registracije obavi u STP. Vlasnik vozila bira kako/gdje će platiti upravnu pristojbu pa tako može izabrati da plaćanje upravne pristojbe obavi izvan STP primjerice putem internet bankarstva, u banci, FINI ili pošti.  
 
Tko plaća upravnu pristojbu?
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u RH plaćaju upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća posebni porez na motorna vozila.
 
Plaćanje upravne pristojbe 
Visina upravne pristojbe koja se plaća prilikom registracije rabljenog motornog vozila na ime stjecatelja, izračunava se prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (KW) odnosno kubičnom centimetru (cm3) motornog vozila ovisno o godini starosti vozila, što je regulirano člankom 3. Uredbe o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 129/17). Godina starosti izračunava se prema godini proizvodnje vozila odnosno godinu starosti rabljenog motornog vozila čini tekuća godina umanjena za godinu proizvodnje. Ako je tekuća godina jednaka godini proizvodnje, smatra se da je vozilo staro jednu godinu.  
 
Upravna pristojba za osobne automobile izračunava se prema sljedećoj tablici:  
 
GODINE STAROSTI
IZNOS U KN PO KW
≤ 1
50
2
45
3
40
4
35
5
30
6
25
7
20
8 – 10
15
11 – 14
10
15 – 18
5
19 – 20
3
21 – 30
1


Upravna pristojba za motocikle izračunava se prema sljedećoj tablici:

GODINE STAROSTI
IZNOS U KN PO cm³
≤ 1
3
2
2,8
3
2,4
4
2
5-7
1,6
8 – 10
1,2
11 – 14
0,8
15 – 18
0,4
19 – 20
0,2
21 – 30
0,1
 
 
 
Bez dokaza o plaćenoj upravnoj pristojbi (osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe) ili plaćenom porezu na nasljedstva i darove ne može se obaviti registracija motornog vozila.
 
Upravna pristojba može se platiti državnim biljezima (do 100,00 kuna), uplatom u STP ili uplatom na propisani račun (primjerice putem internet bankarstva, uplatom u banci, FINI, pošti). Ako vlasnik vozila izabere platiti upravnu pristojbu izvan STP-a, sve informacije o iznosu upravne pristojbe, broju uplatnog računa i poziv na broj, vlasnik vozila dobiva u STP. Ako vlasnik vozila upravnu pristojbu plati izvan STP-a, prilikom registracije prilaže dokaz o plaćenoj pristojbi.
 
Oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe
Upravna pristojba ne plaća se:
a) na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potrebe propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona (za potrebe diplomatskih i konzularnih tijela, međunarodnih organizacija,…)
b) ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila, u postupku stjecanja ili isporuke prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na dodanu vrijednost ili se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
c) na stjecanje rabljenih motornih vozila temeljem ugovora o darovanju ako je stjecatelj bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila temeljem ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu
d) ako je stjecatelj temeljem općih oslobođenja prema posebnom propisu koji uređuje područje upravnih pristojbi oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.
Postupak utvrđivanja i naplate poreza do 31. prosinca 2017. godine
Postupci utvrđivanja i naplate poreza na rabljena motorna vozila započeti do 31. prosinca 2017. godine dovršit će se prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, br. 15/13, 108/13 i 115/16).