​​STJECANJE RABLJENOG MOTORNOG VOZILA

Zakon o posebno​m porezu na motorn​a vozila uređuje plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjenih za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj.   

​Prilikom registracije vozila na ime stjecatelja vozila propisano je plaćanje upravne pristojbe. U slučaju kupoprodaje rabljenog motornog vozila nije potrebno ovjeravati potpis prodavatelja kod javnog bilježnika već nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora kupac s istim odlazi u stanicu za tehnički pregled vozila (dalje u tekstu: STP) gdje mu obračunavaju upravnu pristojbu te kupac (vlasnik vozila) može odmah istu platiti i​ registrirati vozilo. Ukratko, vlasniku vozila omogućeno je da čitav postupak stjecanja i registracije obavi u STP. Vlasnik vozila bira kako/gdje će platiti upravnu pristojbu pa tako može izabrati da plaćanje upravne pristojbe obavi izvan STP primjerice putem internet bankarstva, u banci, FINI ili pošti.  

 

Tko plaća upravnu pristojbu?

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u RH plaćaju upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća posebni porez na motorna vozila.

 

Plaćanje upravne pristojbe 

Visina upravne pristojbe koja se plaća prilikom registracije rabljenog motornog vozila na ime stjecatelja, izračunava se prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (KW) odnosno kubičnom centimetru (cm3) motornog vozila ovisno o godini starosti vozila, što je regulirano tarifnim brojem 11. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi. Godina starosti izračunava se prema godini proizvodnje vozila odnosno godinu starosti rabljenog motornog vozila čini tekuća godina umanjena za godinu proizvodnje. Ako je tekuća godina jednaka godini proizvodnje, smatra se da je vozilo staro jednu godinu.   

Upravna pristojba za osobne automobile izračunava se prema sljedećoj tablici:   

Godine sta​rostiIznos u eurima po kw
≤ 16,64​
25,97
35,31
44,65
53,98
63,32
72,65
8 – 101,99
11 – 141,33
15 – 180,66
19 – 200,40
21 – 300,13

​Upravna pristojba za motocikle izračunava se prema sljedećoj tablici:

Godine staro​stiIznos u eurima po cm3
≤ 1​​0,40
20,37
30,32
40,27
5 – 70,21
8 – 100,16
11 – 140,11
15 – 180,05
19 – 200,03
21 – 300,01

​Bez dokaza o plaćenoj upravnoj pristojbi (osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe) ili plaćenom porezu na nasljedstva i darove ne može se obaviti registracija motornog vozila.  

Upravna pristojba može se platiti državnim biljezima, uplatom u STP ili uplatom na propisani račun (primjerice putem internet bankarstva, uplatom u banci, FINI, pošti). Ako vlasnik vozila izabere platiti upravnu pristojbu izvan STP-a, sve informacije o iznosu upravne pristojbe, broju uplatnog računa i poziv na broj, vlasnik vozila dobiva u STP. Ako vlasnik vozila upravnu pristojbu plati izvan STP-a, prilikom registracije prilaže dokaz o plaćenoj pristojbi.


Oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe

Upravna pristojba ne plaća se:

a) na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potrebe propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona (za potrebe diplomatskih i konzularnih tijela, međunarodnih organizacija,…)

b) ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila, u postupku stjecanja ili isporuke prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na dodanu vrijednost ili se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže

​c) na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju, ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu

d) ako je stjecatelj temeljem općih oslobođenja prema posebnom propisu koji uređuje područje upravnih pristojbi oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.