​​GRAĐANIN KOJI STJEČE DOBITAK OD LUTRIJSKIH IGARA 

Građanin koji stječe dobitak od lutrijskih igara obveznik je poreza na dobitke od lutrijskih igara na sreću. Obveznik obračuna i plaćanja poreza po odbitku je priređivač igre na sreću.

1. Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću

Porezni obveznik
Obveznik obračuna i plaćanja poreza po odbitku
Porezna  osnovica
Porezna stopa
Rok plaćanja pore​za
Na novčane dobitke - novčani iznos pojedinačnog dobitka koji predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplaćenog za igru po pojedinoj potvrdi o uplati (listiću)
Na dobitke što se sastoje od stvari, usluga ili prava - tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava koje čine pojedinačni dobitak a predstavlja razliku između tržišne vrijednosti i iznosa uplaćenog za igru po pojedinoj potvrdi o uplati (listiću)​
Građanin koji stječe dobitak od lutrijskih igara
Priređivač igre na sreću
Dobitak iznad 99,54 eura​ (750,00 kn)​ do 1.327,23 eura (10.000,00 kn)
Dobitak iznad 99,54 eura​ (750,00 kn)​ do 1.327,23 eura​(10.000,00 kn)
10%
Do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Dobitak iznad 1.327,23 eura​(10.000,00 kn) do 3.981,68 eura (30.000,00 kn)
Dobitak iznad 1.327,23 eura​(10.000,00 kn) do 3.981,68 eura (30.000,00 kn)
15%
Dobitak iznad 3.981,68 eura ​ (30.000,00 kn) do 66.361,40 eura (500.000,00 kn)
Dobitak iznad 3.981,68 eura ​ (30.000,00 kn) do 66.361,40 eura​ (500.000,00 kn)
20%
Dobitak iznad 66.361,40 eura (500.000,00 kn)
Dobitak iznad 66.361,40 eura​ (500.000,00 kn)​
30%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ​Lutrijske igre jesu:

  • igre č​iji je rezultat uvjetovan izvlačenjem brojeva ili simbola nakon zaključenja prodaje (loto i slične igre, brojčane lutrije, bingo i slične igre, keno i slične igre, tombola i slične igre, dodatne igre uz nabrojane igre)

  • igre s unaprijed određenim (rezultatom) dobicima (ekspres lutrije, instant lutrije i druge slične igre)

  • igre čiji je rezultat uvjetovan ishodom natjecanja sportska prognoza i druge slične igre)

  • igre čiji je rezultat uvjetovan igračevim odabirom puta, redoslijeda odigravanja pojedinih elemenata igre (srećke sa slučajnim odabirom brojeva ili simbola i druge slične igre).

Hrvatska Lutrija d.o.o. ima isključivo pravo priređivanja lutrijskih igara.