​GRAĐANIN KOJI STJEČE DOBITAK OD KLAĐENJA 

Fizička osoba koja ostvaruje dobitak od igara klađenja obveznik je poreza na dobitke od igara klađenja. Obveznik obračuna i plaćanja poreza po odbitku je priređivač igre klađenja.

Porezni obveznik
Obveznik obračuna i plaćanja poreza po odbitku
Porezna  osnovica - novčani iznos pojedinačnog dobitka koji predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplaćen​​og u igru po pojedinom listiću
Porezna stopa
Rok plaćanja poreza
Fizička osoba koja 
ostvaruje dobitak od igara klađenja
Priređivač igre klađenja
Dobitak do 10.000,00 kn
10%
Do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
 Dobitak iznad 10.000,00 kn do 30.000,00 kn
15%
 Dobitak iznad 30.000,00 kn do 500.000,00 kn
20%
 Dobitak iznad 500.000,00 kn
30%

Igre klađenja jesu igre klađenja na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja i igre klađenja na ostale događaje.