​​​​​​​​​​​GRAĐANI

Građanima se smatraju fizičke osobe koje mogu biti obveznici:


Građanima je omogućeno da elektroničkim putem podnose razne obrasce i zahtjeve putem sustava mPorezna​​ i ePorezna​ kojem se može pristupiti preko usluge eGrađani​. Za slanje Zahtjeva za izdavanje porezne potvrde i zahtjeva Izdavanje/izmjena PK (Porezne kartice) dovoljno je posjedovanje NIAS vjerodajnice niske razine sigurnosti (1) (primjerice ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka) dok korištenje vjerodajnica značajne razine sigurnosti (2) (primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) i visoke razine sigurnosti (3) (primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati) nema ograničenja te se s tim razinama vjerodajnica mogu podnositi svi obrasci i zahtjevi građana.


​​Slika prikazuje sjene ljudi