​​KORISNIK OPCIJSKOG PRAVA NA KUPNJU VLASTITIH DIONICA

Korisnik opcijskog prava na kupnju vlastitih dionica obveznik je poreza na dohodak od kapitala i prireza porezu na dohodak. Obveznik obračuna, obustave i uplate predujma poreza je dioničko društvo koje je s radnikom i članom uprave društva ugovorilo pravo opcijske kupnje vlastitih dionica.

1. Porez na dohodak od kapitala plaća se po stopi od 20% na razliku između tržišne vrijednosti i ugovorene cijene dionica u trenutku realizacije opcijskog prava.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada korisnik opcijskog prava ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak. 

Porezni obveznik ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak niti se za taj dohodak može provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.