Dostava informacija

 

Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su Poreznoj upravi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti informacije o financijskim računima američkih rezidenata.
Financijske institucije moraju se prethodno registrirati kod američke porezne administracije (IRS-Internal Revenue Service)  putem njihovog online portala kako bi zatražile Globalni identifikacijski broj posrednika (Global Intermediary Identification Number-GIIN). Vezano za dobivanje GIIN broja te ostala pitanja oko registracije upućujemo na službene stranice IRS-a http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FAQsFATCARegistrationSystem
Porezna uprava u suradnji sa APIS IT izradila je FATCA aplikaciju putem koje će financijske institucije dostavljati podatke Poreznoj upravi.

  

Zakonska osnova


1. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 5/2016)
2. Zakon o administrativnoj suradnju u području poreza (Narodne novine, br. 115/2016, 130/2017)

Aplikacija FATCA

 

Aplikacija FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) služi za prikupljanje informacija/podataka od hrvatskih izvještajnih financijskih institucija te zaprimanje podataka od IRS-a sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e. 

Korisnici aplikacije FATCA

 

Korisnici aplikacije FATCA su:

• Financijske institucije u RH koje su prema FATCA Sporazumu obvezne dostavljati informacije/podatke

Registracija financijskih institucija za korištenje FATCA aplikacije

 

Financijska institucija treba se registrirati za korištenje FATCA aplikacije predajom obrasca „Punomoć“. Uputa za popunjavanjem obrasca i postupak registracije opisana je u istom dokumentu. Financijska institucija može registrirati jednog ili više korisnika aplikacije koji će u njeno ime dostavljati podatke/informacije. 

 Obrazac punomoć

Za financijske institucije je predviđena prijava u sustavu i učitavanje (upload) pripremljene datoteke koja sadrži FATCA XML datoteku određenu od strane IRS-a.

Tehničke upute 

Dokumente te primjer NilFIReport.xml možete pronaći i na službenim stranicama IRS-a:

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966

Preporuke za izradu FATCA XML datoteke

 

1) Element MessageRefId prema specifikaciji FATCA XML treba sadržavati jedinstveni identifikator poruke. U XML shemi je ovaj element definiran kao slobodan tekst. Izrazito se preporuča da financijska institucija kao jedinstveni identifikator poruke koristi UUID (Universally unique identifier).

2) Prema specifikaciji FATCA XML za fizičku ili pravnu osobu moguće je navesti jedan ili više elemenata TIN (Tax Identification number). Izrazito se preporuča da financijska institucija uz definirane podatke prema specifikaciji FATCA XML kao jedan od TIN-ova dostavlja i OIB fizičke ili pravne osobe.
Kada se navodi OIB obavezno treba navesti i atribut issuedBy koji će sadržavati odgovarajuću vrijednost za Hrvatsku (HR) budući da je riječ o hrvatskom identifikatoru. U tom slučaju kao vrijednost elementa TIN treba navesti samo OIB fizičke ili pravne osobe, dakle 11 znamenki bez prefiksa ili sufiksa. Dodatni atribut issuedBy govori da je riječ o hrvatskom identifikatoru (HR).

3.) U slučaju kada nije prikupljen američki identifikacijski broj (U.S. TIN) za postojeće račune o kojima će se izvještavati za kalendarske godine 2017., 2018., i 2019., u važeću FATCA XML shemu, polje TIN (za imatelja računa (Account Holder) ili osobu koja ima kontrolu (Controlling Person)) može se upisati 9 velikih slova (npr. AAAAAAAAA) uz navođenje datuma rođenja (pogledati IRS Notice 2017-46). Navedeno se odnosi na datoteke koje će se slati od 2018. godine.

 

Upiti vezano za FATCA aplikaciju mogu se poslati na adresu e-pošte: fatca@porezna-uprava.hr