​Dostava informacija

 

Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su Poreznoj upravi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti informacije o financijskim računima američkih rezidenata.
Financijske institucije moraju se prethodno registrirati kod američke porezne administracije (IRS-Internal Revenue Service)  putem njihovog online portala kako bi zatražile Globalni identifikacijski broj posrednika (Global Intermediary Identification Number-GIIN). Vezano za dobivanje GIIN broja te ostala pitanja oko registracije upućujemo na službene stranice IRS-a http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FAQsFATCARegistrationSystem
Porezna uprava u suradnji sa APIS IT izradila je FATCA aplikaciju putem koje će financijske institucije dostavljati podatke Poreznoj upravi.

  

Zakonska osnova


1. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 5/2016)
2. Zakon o administrativnoj suradnju u području poreza (Narodne novine, br. 115/2016, 130/2017)

Aplikacija FATCA

 

Aplikacija FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) služi za prikupljanje informacija/podataka od hrvatskih izvještajnih financijskih institucija te zaprimanje podataka od IRS-a sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e. 

Korisnici aplikacije FATCA

 

Korisnici aplikacije FATCA su:

• Financijske institucije u RH koje su prema FATCA Sporazumu obvezne dostavljati informacije/podatke

Registracija financijskih institucija za korištenje FATCA aplikacije

 

Financijska institucija treba se registrirati za korištenje FATCA aplikacije predajom obrasca „Punomoć“. Uputa za popunjavanjem obrasca i postupak registracije opisana je u istom dokumentu. Financijska institucija može registrirati jednog ili više korisnika aplikacije koji će u njeno ime dostavljati podatke/informacije. 

 Obrazac punomoć

Za financijske institucije je predviđena prijava u sustavu i učitavanje (upload) pripremljene datoteke koja sadrži FATCA XML datoteku određenu od strane IRS-a.

Tehničke upute 

Dokumente te primjer NilFIReport.xml možete pronaći i na službenim stranicama IRS-a:

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966

Preporuke za izradu FATCA XML datoteke

 

1) Element MessageRefId prema specifikaciji FATCA XML treba sadržavati jedinstveni identifikator poruke. U XML shemi je ovaj element definiran kao slobodan tekst. Izrazito se preporuča da financijska institucija kao jedinstveni identifikator poruke koristi UUID (Universally unique identifier).

2) Prema specifikaciji FATCA XML za fizičku ili pravnu osobu moguće je navesti jedan ili više elemenata TIN (Tax Identification number). Izrazito se preporuča da financijska institucija uz definirane podatke prema specifikaciji FATCA XML kao jedan od TIN-ova dostavlja i OIB fizičke ili pravne osobe.
Kada se navodi OIB obavezno treba navesti i atribut issuedBy koji će sadržavati odgovarajuću vrijednost za Hrvatsku (HR) budući da je riječ o hrvatskom identifikatoru. U tom slučaju kao vrijednost elementa TIN treba navesti samo OIB fizičke ili pravne osobe, dakle 11 znamenki bez prefiksa ili sufiksa. Dodatni atribut issuedBy govori da je riječ o hrvatskom identifikatoru (HR).

3) U slučajevima kada nije bio prikupljen američki identifikacijski broj (U.S. TIN) za postojeće račune o kojima se izvješćivalo za kalendarske godine 2017., 2018. i 2019., u FATCA XML shemu, polje TIN, za imatelja računa (Account Holder) ili osobu koja ima kontrolu (Controlling Person) moglo se upisati 9 velikih slova (npr. AAAAAAAAA) uz navođenje datuma rođenja (IRS Notice 2017-46).

Prethodno navedeno prestaje vrijediti za račune o kojima se izvješćuje za kalendarsku godinu 2020. Izvještajne financijske institucije mogu (nisu obavezne) upisati određene brojeve (9 znamenki) u važeću FATCA XML shemu, polje TIN, ukoliko iz opravdanih razloga još uvijek nisu prikupile U.S. TIN.

Pregled brojeva koji se mogu upisati u polje TIN pogledajte ovdje​.

Izvještajna financijska institucija, u slučaju upisivanja navedenih brojeva u polje TIN, nakon dostave FATCA XML datoteke, zaprimiti će putem FATCA aplikacije notifikaciju o grešci (Error Notification). U skladu s člankom 4.2.2. Administrativne i druge manje greške, Sporazuma između nadležnih tijela RH i SAD-a, izvještajna financijska institucija obvezna je u roku od 120 dana od zaprimanja notifikacije ispraviti grešku.

Navedeno se odnosi na FATCA XML datoteke koje će se dostavljati Poreznoj upravi od 2021.

Upiti vezano za FATCA aplikaciju mogu se poslati na adresu e-pošte: fatca@porezna-uprava.hr