DOSTAVA INFORMACIJA FATCA

Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su Poreznoj upravi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti informacije o financijskim računima američkih rezidenata.

Financijske institucije moraju se prethodno registrirati kod američke porezne administracije (IRS-Internal Revenue Service)  putem njihovog online portala kako bi zatražile Globalni identifikacijski broj posrednika (Global Intermediary Identification Number-GIIN). Vezano za dobivanje GIIN broja te ostala pitanja oko registracije upućujemo na službene stranice IRS-a http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FAQsFATCARegistrationSystem

Aplikacija FATCA

Aplikacija FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) služi za prikupljanje informacija/podataka od hrvatskih izvještajnih financijskih institucija te zaprimanje podataka od IRS-a sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e. 

Registracija financijskih institucija za korištenje FATCA aplikacije

Financijska institucija mora se registrirati za korištenje FATCA aplikacije predajom obrasca „Punomoć“. Uputa za popunjavanjem obrasca i postupak registracije opisana je u istom dokumentu. Financijska institucija može registrirati jednog ili više korisnika aplikacije koji će u njeno ime dostavljati podatke/informacije. 


Obrazac punomoć

Za financijske institucije je predviđena prijava u sustavu i učitavanje (upload) pripremljene datoteke koja sadrži FATCA XML datoteku određenu od strane IRS-a.

Tehničke upute za dostavu informacija

Korisničke upute-WEB aplikacija za dostavu FATCA XML datoteke (v. 1.11., od 6. srpnja. 2022.)

Proces slanja FATCA podataka (v.2.0, od 26. veljače 2018.)

FATCAXML v.2.0.​ (primjenjuje se od siječnja 2017.)

FATCAXML User Guide (IRS, travanj 2017.)

Dokumente te primjer NilFIReport.xml možete pronaći na službenim stranicama IRS-a:

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966

Preporuke za izradu FATCA XML datoteke (ažurirano ožujak 2023.)​

1) Američki identifikacijski broj (U.S. TIN) (ožujak 2023.)

U slučajevima kada izvještajna financijska institucija iz opravdanih razloga nije u mogućnosti prikupiti američki identifikacijski broj (U.S. TIN) za postojeće račune, američka porezna administracija (IRS-Internal Revenue Service) uvela je privremenu mjeru izuzeća od dostave U.S. TIN-a (IRS Notice 2023-11).

Izvještajna financijska institucija ostvaruje pravo na izuzeće od dostave U.S. TIN za postojeće račune ako je zadovoljila sve uvjete navedene u dokumentu IRS ​Notice 2023-11​. (Odjeljak 3.03. i 3.04).

Uvjeti za privremeno izuzeće od dostave U.S. TIN i kodovi koji se mogu navesti umjesto U.S. TIN dostupni su ovdje.

Privremena mjera izuzeća odnosi se na informacije koje se prikupljaju za 2022. (dostava informacija Poreznoj upravi do 30. lipnja 2023.), 2023. (dostava informacija Poreznoj upravi do 30. lipnja 2024.) i 2024. (dostava informacija Poreznoj upravi do 30. lipnja 2025.). 

2) Element MessageRefId prema specifikaciji FATCA XML treba sadržavati jedinstveni identifikator poruke. U XML shemi je ovaj element definiran kao slobodan tekst. Izrazito se preporuča da financijska institucija kao jedinstveni identifikator poruke koristi UUID (Universally unique identifier).

3) Prema specifikaciji FATCA XML za fizičku ili pravnu osobu moguće je navesti jedan ili više elemenata TIN (Tax Identification number). Izrazito se preporuča da financijska institucija uz definirane podatke prema specifikaciji FATCA XML kao jedan od TIN-ova dostavlja i OIB fizičke ili pravne osobe.
Kada se navodi OIB obavezno treba navesti i atribut issuedBy koji će sadržavati odgovarajuću vrijednost za Hrvatsku (HR) budući da je riječ o hrvatskom identifikatoru. U tom slučaju kao vrijednost elementa TIN treba navesti samo OIB fizičke ili pravne osobe, dakle 11 znamenki bez prefiksa ili sufiksa. Dodatni atribut issuedBy govori da je riječ o hrvatskom identifikatoru (HR).​