Vanjski poslovi

 

Intra-Europska organizacija poreznih administracija 

(Intra-European Organisation of Tax Administrations- IOTA)

 

Hrvatska Porezna uprava primljena je u punopravno članstvo Intra-Europske organizacije poreznih administracija (IOTA) na 5. Generalnoj skupštini IOTA-e koja se održala od 17.-19. rujna 2001. godine u Pragu.

 

LINK: http://www.iota-tax.org/