FISCALIS 2021.-2027.

Ciljevi

Program FISCALIS za suradnju u području oporezivanja namijenjen je pružanju potpore poreznim tijelima kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, poticanje konkurentnosti i poštenog tržišnog natjecanja, zaštita financijskih i gospodarskih interesa u EU, sprječavanje poreznih prijevara, utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza te poboljšanje prikupljanja poreza.

Specifični ciljevi Programa su pružanje potpore poreznoj politici i provedbi EU zakonodavstva u području oporezivanja, poticanje suradnje među poreznim tijelima, razmjena poreznih informacija, izgradnja administrativnih kapaciteta, razvoj ljudskih resursa te razvoj i rad europskih elektroničkih sustava.

Proračun

Financijska omotnica za provedbu Programa u razdoblju od 2021.-2027. iznosi 269 milijuna eura na razini Europske unije.

Aktivnosti

Program osigurava financijsku potporu za sljedeće aktivnosti:

  • Seminari, radionice, radne posjete;
  • Projektne grupe, stručni timovi;
  • Zajedničke aktivnosti na području poreznog nadzora;
  • Razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta;
  • Izgradnja kapaciteta u području IT-a, posebno razvoj i rad europskih elektroničkih sustava;
  • Priprema zajedničkih studija i ostale aktivnosti.

Korisnici

Korisnici Programa su svi djelatnici Porezne uprave.

Nacionalni koordinator u Poreznoj upravi zadužen je za provedbu i koordinaciju Programa.

 

Pravni okvir

Uredba (EU) 2021/847 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi Programa za suradnju u području oporezivanja „Fiscalis“ i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1286/2013.​