FISCALIS 2020 (2014.-2020.)

 

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) br. 1286/2013 od 11. prosinca 2013. o donošenju akcijskog programa za poboljšanje rada poreznih sustava u Europskoj uniji za razdoblje 2014.-2020. (Fiscalis 2020) i ukidanju Odluke br. 1482/2007/EZ.

Fiscalis 2020 program namijenjen je poreznim upravama država sudionica programa te obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine. Program je otvoren za države članice EU, države kandidatkinje, potencijalne države kandidatkinje te partnerske države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva. Program je ujedno nastavak programa Fiscalis 2002, Fiscalis 2007 i Fiscalis 2013.

Programom upravlja Europska komisija, Opća uprava za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD) uz podršku Fiscalis 2020 Odbora (Fiscalis Committee).

Opći cilj programa je poboljšanje pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje između država sudionica, njihovih poreznih uprava i njihovih djelatnika.

Poseban cilj programa je podržati borbu protiv porezne prijevare, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja te provedbu prava EU na području oporezivanja osiguravanjem razmjene informacija, podržavanjem administrativne suradnje i, gdje je to potrebno i prikladno, jačanjem administrativnih kapaciteta država sudionica, s ciljem pomoći smanjenju administrativnog opterećenja poreznih uprava i troškova ispunjavanja obveza poreznih obveznika.

Program osigurava financijsku potporu za slijedeće aktivnosti:

• seminari i radionice
• bilateralne ili multilateralne kontrole
• radne posjete
• osnivanje stručnih timova
• izgradnja kapaciteta javne uprave i prateće aktivnosti
• studije
• komunikacijski projekti
• izgradnja europskih informacijskih sustava
• aktivnosti zajedničkog osposobljavanja

U Republici Hrvatskoj za provedbu ovog programa nadležno je Ministarstvo financija-Porezna uprava koja je imenovala člana Fiscalis 2020 Odbora i nacionalnog koordinatora odgovornog za sveukupnu koordinaciju nad provedbom programa u Poreznoj upravi. Aktivnosti se provode sukladno godišnjem radnom planu koji utvrđuje Europska komisija.

Sadašnji te potencijalni sudionici i korisnici ovog programa su svi djelatnici Porezne uprave.