EUROPSKI I VANJSKI POSLOVI

 

Hrvatska postaje 28. članica Europske unije 1. srpnja 2013.

Ključni datumi:

  • listopad 2001. Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (2005. SSP stupio na snagu)
  • lipanj 2004. Hrvatska dobiva status države kandidatkinje
  • listopad 2005. formalno počinju pristupni pregovori
  • listopad 2009. otvoreni pregovori o Poglavlju16. Porezi
  • lipanj 2010. zatvoreni pregovori o Poglavlju 16. Porezi
  • prosinac 2011. potpisan Ugovor o pristupanju RH u EU
  • Zajednička porezna politika EU

 

Zajednička porezna politika Europske unije dozvoljava visok stupanj autonomije u području kreiranja nacionalnih poreznih sustava. Svaka država članica ima pravo zadržati  nacionalni  porezni sustav, pa čak i uvoditi nove porezne oblike. Međutim, nacionalni porezni propisi ne smiju ometati  slobodno funkcioniranje unutarnjeg  tržišta,  odnosno moraju osigurati slobodno kretanje kapitala, roba, usluga i radne snage.  Države članice u svojim poreznim sustavima obvezne su u cijelosti osigurati slijedeće: sprječavanje dvostrukog poreznog opterećenja, sprječavanje štetne konkurencije, sprječavanje porezne utaje i zaštitu  financijskih interesa. 

Zajedničku poreznu politiku nije moguće provoditi bez pravnog okvira EU s kojim se moraju uskladiti nacionalni propisi. Pravni okvir EU odnosi se na izravne (direktne, neposredne)  i neizravne (indirektne, posredne) poreze  Europa – Porezna i carinska unija