EU vijesti


EU vijesti 12 2015​ 12/15

Eu vijesti 11 2015  tax rulings 11/15

 Pet ključnih područja djelovanja radi boljeg sustava oporezivanja dobiti 10/15

 Luksemburško predsjedanje Vijećem EU 9/15

 Primjeri iz prakse Europskog suda pravde 9/15

 Paket mjera za poreznu transparentnost 7/15

 EU BEPS projekt – postignuti rezultatiEU BEPS projekt – postignuti rezultati 5/15 

 Prioriteti latvijskog predsjedanja Vijećem 4/15

 Europski semestar 2015 3/15

 EU pravila protiv izbjegavanja plaćanja poreza 2/15

 Postignuća talijanskim predsjedanjem Vijećem 1/15

 Globalni standardi u okviru EU zakonodavstva 11/14

 Junckerova Komisija 10/14

 Mini One Stop Shop - MOSS 9/14

 Smjernice za transferne cijene 7 i 8/14

 Oporezivanje financijskog sektora 6/14

 Globalni standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima 5/14

 Inicijative EU u rješavanju problema hibridnih zajmova 4/14

 Pravila EU  o oporezivanju dohotka od kamata na štednju i Sporazumi s trećim državama  4/14

 Aktualne inicijative EU zakonodavstva za izravne poreze 3/14

 Oporezivanje digitalne ekonomije 2/14

 Prioriteti grčkog predsjedanja Vijećem u području poreza 1/14

 Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (31.10.2013.)

 Novosti u sustavu socijalnog osiguranja nakon ulaska u EU - nadopunjena uputa (01.10.2013.)

Određivanje i dodjela OIB-a stranim fizičkim i pravnim osobama (04.07.2013.)

Novosti u sustavu socijalnog osiguranja nakon ulaska u EU (04.07.2013.)

Pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 6/13

Europska komisija, Grupa za poreznu politiku (Tax Policy Group) 5/13

Borba protiv prijevara: Europska komisija pokrenula javnu raspravu o Kodeksu poreznih obveznika i europskome poreznom identifikacijskom broju 3/13 

Jednak status elektroničkih i papirnih računa od 01.01.2013. 2/13

Ciparsko predsjedanje Vijećem Europske unije, 01.07.-31.12.2012. 1/13

Zakon o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim
institucijama (FATCA)
12/12

Prijedlog nove Direktive Vijeća o zajedničkom sustavu oporezivanja financijskih transakcija 10/12Eu vijesti br 11 2015 tax rulings.pdf