Sustav SIDEIS

 

SIDEIS (Savings Income Data Exchange Information System) je sustav za razmjenu informacija o dohotku od štednje u obliku isplaćenih kamata.

Aplikacija SIDEIS služi za prikupljanje informacija/podataka o dohotku od kamata na štednju isplaćenim rezidentima drugih država članica EU (uključujući i druge države kako je propisano Direktivom Vijeća 2003/48/EZ i OPZ-om) od strane HR isplatitelja (banaka i ostalih institucija), slanje prikupljenih podataka drugim državama članicama EU (uključujući i druge države kako je propisano Direktivom Vijeća 2003/48/EZ i OPZ-om) te zaprimanje podataka iz drugih država članica EU. Podaci se dostavljaju jednom godišnje, a rok za prvo, inicijalno prikupljanje podataka je do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a slanje podataka drugim državama članicama EU (uključujući i druge države kako je propisano Direktivom Vijeća 2003/48/EZ i OPZ-om) najkasnije do kraja lipnja tekuće godine.

Korisnici aplikacije SIDEIS 

Korisnici aplikacije SIDEIS su:
• Banke
• Ostali isplatitelji
 
Za banke je predviđena prijava u sustavu i učitavanje (upload) XML datoteke, a za ostale isplatitelje pojednostavljeni postupak učitavanjem (upload) XLSX datoteke preko web forme. Po izboru i ukoliko se smatra jednostavnijem za korištenje, registrirati se mogu svi obveznici dostave podataka, a koji žele koristiti aplikaciju na način da učitaju XML datoteku.

Ispravci se šalju na način da se učita nova datoteka sa svim podacima uključujući ispravljene stavke.
 

Banke  

Za korištenje aplikacije SIDEIS od strane banaka potrebna je prethodna registracija predajom obrasca „Punomoć“. Uputa za popunjavanje obrasca i postupak registracije opisana je u istom dokumentu.

Ostali obveznici koji to žele mogu također koristiti shemu i aplikaciju za banke. Postupak registracije je isti kao za banke. 

 

Obrazac punomoći

Tehničke upute za banke

Aktualna verzija tehničkih uputa za korisnike aplikacije je v4, objavljena 13. travnja 2015., dodan je XK za Kosovo.

 

Aplikacija SIDEIS – banke

Ostali isplatitelji 

Ostali isplatitelji koriste pojednostavljeni postupak, web formu (Aplikacija SIDEIS – ostali isplatitelji) te Poreznoj upravi dostavljaju podatke učitavanjem i slanjem pripremljene datoteke. Na istoj web formi ostali isplatitelji mogu preuzeti predložak za slanje podataka. Uputa za popunjavanje je dio istog dokumenta. Napomena: aktualna verzija je v4, objavljena 10. travnja 2015., dodan je XK za Kosovo.

Po izboru i ukoliko se smatra jednostavnijem za korištenje, registrirati se mogu svi obveznici dostave podataka, a koji žele koristiti aplikaciju na način da učitaju XML datoteku (isti postupak registracije i korištenja aplikacije kao za banke).


Aplikacija SIDEIS – ostali isplatitelji 

Upiti vezano za sustav SIDEIS mogu se poslati na adresu e-pošte: sideis@porezna-uprava.hr