Kriteriji za sklapanje sporazuma o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nag.pdf
  
24.2.2013. 17:04Račun sustava
Predstečajna nagodba.pdf
  
26.7.2013. 12:01Petar Landeka
Sporazum o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja.pdf
  
26.7.2013. 12:02Petar Landeka
Zahtjev dužnika prema vjerovniku Ministarstvu financija, Poreznoj iili Carinskoj upravi za sklapanje sporazuma o prihvaćan.pdf
  
26.7.2013. 12:04Petar Landeka