​​​​AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA

Porezna uprava sudjeluje u automatskoj razmjeni informacija u skladu s međunarodnim sporazumima, međunarodnim aktima te direktivama Europske unije.

Automatska razmjena informacija označava sustavnu dostavu unaprijed određenih informacija drugim državama o rezidentima tih država, bez prethodnog zahtjeva i u unaprijed utvrđenim redovitim intervalima.

Direktiva 2011/16/EU uređuje pravila i postupke  administrativne suradnje i razmjene informacija između država članica.  

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza​ i Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza uređuju područje administrativne suradnje i razmjene informacija.

Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, br. 1/14) omogućava automatsku razmjenu informacija s trećim zemljama. 

Više o obvezama i pravilima automatske razmjene informacija nalazi se u izbornicima:

FATCA,

Zajednički standard izvješćivanja (CRS/DAC2),

Izvješća po državama (CbCR)​,

Prekogranični aranžmani (DAC6),

Operateri platformi (DAC7),

Priručnik-Automatska razmjena informacija​