​AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA

 

Porezna uprava sudjeluje u automatskoj razmjeni informacija u skladu sa međunarodnim sporazumima, međunarodnim aktima te direktivama Europske unije.

Automatska razmjena informacija označava sustavnu dostavu unaprijed određenih informacija drugim državama o rezidentima tih država, bez prethodnog zahtjeva i u unaprijed utvrđenim redovitim intervalima.

Više o obvezama i pravilima automatske razmjene informacija možete pročitati pod izbornicima:

• Dostava podataka o isplaćenim kamatama na štednju,

​• FATCA,

• Zajednički standard izvješćivanja (common reporting standard-CRS),

• Razmjena izvješća po državama (country by country reporting-CbC).