​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ZAJEDNIČKI STANDARD IZVJEŠĆIVANJA (CRS/DAC2)

U skladu s međunarodnim kretanjima i sprječavanjem međunarodnih prijevara i poreznih utaja, Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća 2014/107/EU od 09. prosinca 2014. godine o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu automatske razmjene informacija u području oporezivanja (DAC2). Navedenom Direktivom proširuje se obuhvat automatske razmjene informacija na financijske račune i usvaja zajednički standard izvješćivanja (eng. CRS-Common Reporting Standard), međunarodni standard koji je izradio OECD.

Nadalje, Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća 2015/2060 od 10. studenog 2015. o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju. Zbog preklapanja područja primjene Direktive 2003/48/EZ s Direktivom Vijeća 2014/107/EU prva se stavlja izvan snage uz određena prijelazna razdoblja.


Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza prenose se odredbe Direktive Vijeća 2014/107/EU (DAC2) te stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 2003/48/EZ. Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza propisuje definicije pojmova, pravila izvješćivanja i dubinske analize za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima.

Republika Hrvatska potpisnica je Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 6/15)  na temelju kojeg se razmjenjuju informacije s trećim zemljama. Tekst OECD komentara na zajednički standard izvješćivanja i Mnogostrani sporazum pogledajte ovdje

Popis svih država koje su potpisale Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima​

Popis svih država koje su aktivirale automatsku razmjenu informacija o financijskim računima

 Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su primjenjivati pravila izvješćivanja i dubinske analize za potrebe automatske razmjene informacija o financijskim računima.

Informacije se Poreznoj upravi dostavljaju elektroničkim putem jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

P​opis država članica i drugih jurisdikcija za koje su izvještajne financijske institucije obvezne dostaviti informacije Poreznoj upravi na temelju članka 26. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza​

Korisničke upute za elektroničku dostavu informacija Poreznoj upravi možete pronaći pod DOSTAVA INFORMACIJA (CRS/DAC2)​