PREKOGRANIČNI ARANŽMANI (DAC6)

Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (DAC6). Navedenom Direktivom  proširuje se opseg obvezne automatske razmjene informacija na potencijalno agresivne prekogranične porezne aranžmane koji ukazuju na rizik od izbjegavanja plaćanja poreza.

 

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza prenose se odredbe Direktive Vijeća (EU) 2018/822 (DAC6). Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza propisuju se obilježja prekograničnih poreznih aranžmana koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja  plaćanja poreza.

Obveza izvješćivanja odnosi se na posrednike koji su uključeni u osmišljavanje, stavljanje na tržište, organiziranje ili upravljanje provedbom prekogranične transakcije o kojoj se izvješćuje ili niza takvih transakcija, kao i na one koji pružaju pomoć ili savjet. Ako posrednika nema ili se primjenjuje izuzeće, tada se obveza prenosi na relevantnog poreznog obveznika. 

 

Poreznu upravu izvješćuje se o prekograničnim aranžmanima s određenim obilježjima koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza.

 

Obveze i rokovi dostave informacija o prekograničnim aranžmanima- Uputa Porezne uprave od 28. listopada 2020.

Najčešća pitanja (FAQ) vezano za podnošenje informacija o prekograničnim aranžmanima

Upute o načinu dostave informacija o prekograničnim aranžmanima Poreznoj upravi možete pronaći pod DOSTAVA INFORMACIJA (DAC6)​