OPERATERI PLATFORMI (DAC7)

Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (DAC7). Navedenom Direktivom proširuje se obuhvat automatske razmjene informacija na prodavatelje koji obavljaju određene aktivnosti putem digitalnih platformi.

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza prenose se odredbe Direktive Vijeća (EU) 2021/514 (DAC7).

Operateri platforme obvezni su prikupljati i dostavljati informacije Poreznoj upravi o prodavateljima koji obavljaju sljedeće aktivnosti uz naknadu: 1) prodaja dobara, 2) najam bilo kakve vrste prijevoza, 3) osobne usluge te 4) najam nekretnina.

 

Operateri platformi imaju obvezu dostaviti informacije u samo jednoj od država članica EU. Ako ispunjavaju zahtjeve za dostavom informacija u više država članica, mogu sami odabrati u kojoj će državi članici ispuniti svoje obveze. Strani operateri platformi koji obavljaju komercijalnu aktivnost u EU (nisu rezidenti u svrhu oporezivanja, osnovani, nemaju mjesto upravljanja ili stalnu poslovni jedinicu u jednoj od država članica) moraju se registrirati za potrebe dostave podataka u jednoj od država članica.

 

Prvi rok za dostavu informacija o prodavateljima putem digitalnih platformi Poreznoj upravi je 31. siječnja 2024. za informacije koje se odnose na 2023. godinu.​