RAZMJENA IZVJEŠĆA PO DRŽAVAMA

 

 

Direktiva Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja uvodi proširenje automatske razmjene informacija između država članica EU o izvješćima po državama (Country by country reporting-CbC).

Automatska razmjena izvješća po državama također je jedna od mjera u okviru projekta o smanjenju porezne osnovice i premještanja dobiti (Base erosion and profit shifting-BEPS) koju je inicirala Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Izvješće po državama sadrži objedinjene informacije o cijeloj skupini multinacionalnih poduzeća koje se općenito odnose na globalnu raspodjelu dohotka, plaćenom porezu i određenim pokazateljima mjesta obavljanja gospodarske djelatnosti skupine multinacionalnih poduzeća.

U skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza („Narodne novine“, br. 115/16, 130/17) te Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza („Narodne novine“, br. 18/17) obveznici podnošenja izvješća po državama za skupinu multinacionalnih poduzeća čiji ukupni konsolidirani prihod skupine prelazi iznos od 750 milijuna eura su krajnja matična društva ili drugi sastavni subjekti skupine multinacionalnih poduzeća koji su u svrhu oporezivanja rezidenti Republike Hrvatske.

Krajnja matična društva ili imenovana zamjenska matična društva dostavljaju prvo izvješće po državama za poreznu godinu skupine multinacionalnih poduzeća koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma u roku od 12 mjeseci posljednjeg dana izvještajne porezne godine. Ostali sastavni subjekti podnose prvo izvješće po državama za izvještajnu poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2017. ili nakon tog datuma u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana te izvještajne porezne godine.

Automatska razmjena izvješća po državama osim sa državama članicama EU odvijati će se i sa trećim državama na temelju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, br. 1/18).

Popis država potpisnica Mnogostranog sporazuma možete pronaći ovdje.

Popis država s kojim Republika Hrvatska ima na snazi pravni okvir (Direktiva Vijeća (EU) 2016/881 i sporazum između nadležnih tijela) za automatsku razmjenu izvješća po državama redovito se ažurira na službenim stranicama OECD-a. Popis država s kojim Republika Hrvatska  razmjenjuje informacije možete vidjeti ovdje (u padajućem izborniku potrebno je označiti Croatia). Tekst Dogovora između nadležnog tijela Republike Hrvatske i nadležnog tijela Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni izvješća po državama možete pronaći ovdje.​