​​​​IZVJEŠĆA PO DRŽAVAMA (CbCR)

 

Direktiva Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske ​​razmjene informacija u području oporezivanja (DAC4) uvodi proširenje automatske razmjene informacija između država članica o izvješćima po državama (Country by country reporting-CbCR).

Automatska razmjena izvješća po državama jedna je od mjera u okviru OECD Akcijskog plana o smanjenju porezne osnovice i premještanja dobiti (eng. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting-BEPS Action Plan).

Izvješće po državama sadrži objedinjene informacije o skupini multinacionalnih poduzeća koje se općenito odnose na globalnu raspodjelu dohotka, plaćenom porezu i određenim pokazateljima mjesta obavljanja gospodarske djelatnosti skupine multinacionalnih poduzeća.

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza prenose se odredbe Direktive Vijeća (EU) 2016/881 (DAC4). Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza uređuje se sadržaj, oblik i pravila za ispunjavanje izvješća po državama.

Obveznici podnošenja izvješća po državama za skupinu multinacionalnih poduzeća čiji ukupni konsolidirani prihod skupine prelazi iznos od 750 milijuna eura su krajnja matična društva ili drugi sastavni subjekti skupine koji su u svrhu oporezivanja rezidenti Republike Hrvatske.

Obveznici dostavljaju Poreznoj upravi izvješća po državama (Obrazac MNP-CbCR) u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi.

Obavijesti (MNP-notifikacije) propisane člankom 107. Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza dostavljaju se Poreznoj upravi u roku najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit.

Automatska razmjena izvješća po državama s trećim zemljama odvija se na temelju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, br. 1/18).

Popis svih država potpisnica Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama

Popis država s kojima Republika Hrvatska  razmjenjuje informacije o izvješćima po državama

Tekst Dogovora između nadležnog tijela Republike Hrvatske i nadležnog tijela Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni izvješća po državama

Upute o načinu dostave informacija Poreznoj upravi možete pronaći pod DOSTAVA INFORMACIJA (CbCR)​