DOSTAVA INFORMACIJA (CbCR)

Obveznici dostave izvješća po državama (CbCR) dostavljaju Poreznoj upravi Obrazac MNP-CbCr putem Jedinstvenog portala Porezne uprave- ePorezna.

Obrazac MNP-CbCr dostavlja se Poreznoj upravi u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi (npr. do kraja 2023. za 2022. poreznu godinu).

Obavijesti odnosno MNP-notifikacije  kojom se Poreznu upravu izvješćuje o identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji podnosi izvješće po državama,  dostavljaju se putem Jedinstvenog portala Porezne uprave- ePorezna.

 

Rok za dostavu obavijesti odnosno MNP-notifikacija je najkasnije u roku četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit (npr. do kraja travanja za prethodnu godinu).

 

Nakon što je jednom dostavljena obavijest (MNP-notifikacija) Poreznoj upravi, nije potrebno ponovno svake godine dostavljati istu obavijest, osim u slučaju kada je u prethodno dostavljenoj obavijesti došlo do greške ili promjene u statusu i obvezi podnošenja izvješća po državama. Izmjene se također  dostavljaju putem Jedinstvenog portala Porezne uprave- ePorezna unošenjem podataka u MNP-notifikaciju. ​